DVD Yin shi nan nü – Hao yuan you hao jin

DVD Yin shi nan nü – Hao yuan you hao jin
DVD Yin shi nan nü – Hao yuan you hao jin
Rating: 4.4
Genres: Comedy | Romance
Director: Jui-Yuan Tsao
Writers: Shih-Chieh Chen, Yan-Chi Chou
Stars: Hsiao-chuan Chang, Xuan Huang, Siyan Huo
Storyline
Details
Details:
Country: China, Taiwan
Release Date: 23 March 2012 (China)
Box Office
Budget: CNY 20,000,000 (estimated)

Leave a Reply

Lost Password